fbpx

Vakantiestop:

Elk lid met een jaarabonnement kan per jaar zijn abonnement 28 dagen op vakantie zetten. Deze 28 dagen vakantie hoeft men dus niet te betalen.

Lidmaatschap

 1. Legitimatie en het maken van een foto is bij inschrijving verplicht. Vivelli behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.
 2. Persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Vivelli gebruikt.
 3. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, verhandelbaar en restitueerbaar.
 4. Het lidmaatschap dient van tevoren via automatische afschrijving te worden betaald. Vivelli behoudt zich het recht voor om krediet kosten op te nemen in de 4 wekelijkse contributie.
 5. Bij het niet lukken van de incasso zal dit bij het eerstvolgende incassering moment, zoals op het inschrijfformulier vermeld, dit nogmaals geïncasseerd worden.
 6. Een basis lidmaatschap is een 4-wekelijks lidmaatschap m.u.v. de eerst 12 weken. Na de eerste 12 weken loopt het lidmaatschap 4-wekelijks door en kan hij worden opgezegd met een opzegtermijn van 4 weken.
 7. Een resultaat lidmaatschap is een 4-wekelijks lidmaatschap m.u.v. de eerste 52 weken. Na de eerste 52 weken loopt het lidmaatschap 4-wekelijks door en kan hij worden opgezegd met een opzegtermijn van 4 weken.
 8. Leden hebben de mogelijkheid om de verzuimde trainingen in te halen in de volgende periode van 4 weken.
 9. De incassoafschrijvingen vinden plaats in de weken 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, en 49. Het bedrag van de periode van inschrijving wordt berekend tot de maandag van de hiervoor genoemde weeknummers en via incasso betaald.
 10. 2de incassomoment bij niet lukken van incasseren of start van lidmaatschap na eerste incassomoment wordt de volgende incassoafschrijving gedaan in de weken 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 en 51.
 11. Het lid mag per jaar 4x 1 week vakantie nemen zonder reden. Dit mag per week gedaan worden, maar ook 1x 4 weken.
 12. Na inschrijving krijgen leden een lidmaatschapskaart (die eigendom blijft van Vivelli). Deze kaart dient u altijd mee te nemen, zonder kaart heeft u geen toegang tot Vivelli.
 13. Bij verlies of beschadiging van de lidmaatschapskaart worden de kosten van een nieuwe tag (€ 2,50-) in rekening gebracht.
 14. Na inschrijving betalen leden direct het inschrijfgeld, dit kan contant of per pin.
 15. Vivelli behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen.
 16. Vivelli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen schade en/of letsel in of rondom het sportcentrum.
 17. Vivelli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 18. Het lid is verplicht gezondheidsproblemen te melden aan de instructeur.
 19. Het lid zal niet gebruik maken van de faciliteiten wanneer hij/zij aan een infectie of besmettelijke ziekte, aandoening of andere kwaal lijdt, waarbij het risico bestaat dat een dergelijk gebruik schadelijk is voor de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van andere leden.
 20. Ieder lid dient zich aan de voorwaarden en huisregels te houden. Vivelli houdt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling. Zodra het lidmaatschap beëindigd is, dient het lid zijn/haar lidmaatschapskaart onmiddellijk terug te geven. Tevens dient het lid alle uitstaande schulden te voldoen.
 21. In geval van een zakelijke verplichting (tijdelijk vertrek naar het buitenland, omwille van werk), zwangerschap of een langdurige blessure of ander letsel kan het lidmaatschap tijdelijk bevroren worden, voor minimaal 4 weken en maximaal 24 weken. Een bevriezing kan enkel en alleen op afspraak via een Health Coach. Dit wordt per geval door het management beoordeeld en er kan gevraagd worden naar een schriftelijke verklaring.
 22. Omzettingen en opzeggingen van een lidmaatschap kan enkel en alleen op afspraak via een Health Coach en dient tenminste 4 weken voor het einde van de looptijd van het lidmaatschap door gegeven te worden.
 23. Als u binnen 24 weken weer start betaalt u geen administratiekosten. Na 24 weken betaalt u weer € 25,- inschrijfgeld.
 24. Alle inschrijfgelden en lidmaatschapsgelden dienen volledig betaald te zijn ten tijde van de opzegging.
 25. Vanuit een bevroren lidmaatschap kan alleen opgezegd worden nadat 4 weken het normale contributie bedrag betaald is.
 26. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.
 27. Het management behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen, vakantieperiodes of bij evenementen Vivelli de gehele of een gedeelte van de dag te sluiten.

Bij Vivelli Healthlcub gelden verder de algemene voorwaarden van NL ACTIEF.